Νέα Έκδοση του Panda Cloud Office Protection 6.0

Software

Η Panda Security The Cloud Security Company, ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση 6.0 του Panda Cloud Office Protection, τη μοναδική λύση ασφαλείας SaaS (Software-as-a-Service) endpoint που περιλαμβάνει τεχνολογίες Device Control σχεδιασμένες να εμποδίζουν την εξάπλωση των malware που επιχειρείται μέσω ακατάλληλης χρήσης εξωτερικών συσκευών (devices).

Αυτά τα controls επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν το επίπεδο παραγωγικότητας υιοθετώντας πολιτικές άρνησης πρόσβασης, αναγκαστικής read-only πρόσβασης, ή ολικής πρόσβασης σε πολλαπλούς τύπους συσκευών (USB flash drivers, ψηφιακές κάμερες, DVDs, κ.ά.) μέσω της PCOP Web-based κονσόλας.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης Malware Freezer, ένα module που «παγώνει» για 7 ημέρες τα malware που έχουν ανιχνευθεί, τοποθετώντας τα σε καραντίνα. Αυτό το εργαλείο διασφαλίζει τη σταθερότητα του συστήματος, επαναφέροντας τα false positive αρχεία.

Το Panda Cloud Office Protection 6.0 είναι μια cloud-based υπηρεσία ασφαλείας για PCs, servers και εταιρικά laptops που διαχειρίζονται εξ αποστάσεως μέσω της Web-based κονσόλας.

Η υποδομή του Panda Cloud Office Protection φιλοξενείται εξ’ ολοκλήρου στο cloud, εξαλείφοντας τις δυσκολίες διαχείρισης των απομακρυσμένων χρηστών και το κόστος του hardware που σχετίζεται με το μοντέλο client-server security. Όπως πάντα, η endpoint υπηρεσία ασφαλείας της Panda, μπορεί να εγκατασταθεί από απόσταση, είτε μέσω ενός εργαλείου διανομής είτε μέσω email, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη εγκατάσταση remote access add-on. Η λύση προσφέρει επίσης δυνατότητες εφαρμογής «ομαδικών πολιτικών» προηγμένης διαμόρφωσης των επιπέδων προστασίας, εκπόνησης συνοπτικών εκθέσεων απειλών, καθώς και μια ενοποιημένη κεντρική καραντίνα.

Η νέα έκδοση φιλοξενείται στην Windows Azure, μια cloud πλατφόρμα στα data centers της Microsoft, σχεδιασμένη να υποστηρίζει εφαρμογές υψηλής απαιτούμενης διαθεσιμότητας, κλιμάκωσης και αξιοπιστίας. Η Windows Azure χρησιμοποιεί ένα σύνολο controls  εμπιστευτικότητας και ασφάλειας που διασφαλίζουν τη μέγιστη προστασία των φιλοξενούμενων δεδομένων και εφαρμογών.

 

TheCloudSecurityCompany, ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση 6.0 του PandaCloudOfficeProtection, τη μοναδική λύση ασφαλείας SaaS (SoftwareasaService) endpointπου περιλαμβάνει τεχνολογίες DeviceControlσχεδιασμένες να εμποδίζουν την εξάπλωση των malwareπου επιχειρείται μέσω ακατάλληλης χρήσης εξωτερικών συσκευών (devices). Αυτά τα controlsεπιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν το επίπεδο παραγωγικότητας υιοθετώντας πολιτικές άρνησης πρόσβασης, αναγκαστικής readonly πρόσβασης, ή ολικής πρόσβασης σε πολλαπλούς τύπους συσκευών (USBflashdrivers, ψηφιακές κάμερες, DVDs, κ.ά.) μέσω της PCOPWebbased κονσόλας.

 

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης MalwareFreezer, ένα module που «παγώνει» για 7 ημέρες τα malware που έχουν ανιχνευθεί, τοποθετώντας τα σε καραντίνα. Αυτό το εργαλείο διασφαλίζει τη σταθερότητα του συστήματος, επαναφέροντας τα falsepositive αρχεία.

 

Το PandaCloudOfficeProtection 6.0 είναι μια cloudbasedυπηρεσία ασφαλείας για PCs, serversκαι εταιρικά laptopsπου διαχειρίζονται εξ αποστάσεως μέσω της Webbasedκονσόλας.

 

Η υποδομή του PandaCloudOfficeProtection φιλοξενείται εξ’ ολοκλήρου στο cloud, εξαλείφοντας τις δυσκολίες διαχείρισης των απομακρυσμένων χρηστών και το κόστος του hardware που σχετίζεται με το μοντέλο clientserversecurity. Όπως πάντα, η endpoint υπηρεσία ασφαλείας της Panda, μπορεί να εγκατασταθεί από απόσταση, είτε μέσω ενός εργαλείου διανομής είτε μέσω email, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη εγκατάσταση remoteaccessaddon. Η λύση προσφέρει επίσης δυνατότητες εφαρμογής «ομαδικών πολιτικών» προηγμένης διαμόρφωσης των επιπέδων προστασίας, εκπόνησης συνοπτικών εκθέσεων απειλών, καθώς και μια ενοποιημένη κεντρική καραντίνα.

 

Η νέα έκδοση φιλοξενείται στην WindowsAzure, μια cloudπλατφόρμα στα datacenters της Microsoft, σχεδιασμένη να υποστηρίζει εφαρμογές υψηλής απαιτούμενης διαθεσιμότητας, κλιμάκωσης και αξιοπιστίας. Η WindowsAzureχρησιμοποιεί ένα σύνολο controls εμπιστευτικότητας και ασφάλειαςπου διασφαλίζουν τη μέγιστη προστασία των φιλοξενούμενων δεδομένων και εφαρμογών.