Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προειδοποιεί το ΣΔΟΕ ότι το ανοικτό λογισμικό είναι νόμιμο

Αγορά

Παρέμβαση της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα [ΕΕΛ/ΛΑΚ] προκάλεσε η επιστολή που έστειλε η υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σχετικά με την απογραφή των αδειών χρήσης για τα προγράμματα λογισμικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΛ/ΛΑΚ η επιστολή που έχει σταλεί από τη Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος [ΣΔΟΕ] προκάλεσε την αντίδραση της και την ανακοίνωση της.

Η επιστολή του ΣΔΟΕ ζητάει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση για την απογραφή των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού σε κάθε εταιρεία χωρίς όμως να προβλέπει την απογραφή Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα μιας και απαιτείτε ρητά η αποστολή τιμολόγιο αγοράς του λογισμικού.

Όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί προγράμματα τα οποία προσφέρονται ελεύθερα από το internet δεν έχει καταβάλει κάποιο τίμημα και άρα δεν διαθέτει τιμολόγιο αγοράς. Αυτό είναι δυνατόν να καταστήσει την επιχείρηση υπόλογη στο ΣΔΟΕ και η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει στο ΣΔΟΕ την αναδιαμόρφωση της επιστολής έτσι ώστε να κάνει σαφές ότι είναι νόμιμη η χρήση ανοικτού λογισμικού. Επιπλέον προτείνει στο ΣΔΟΕ τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής για την διευκόλυνση της απογραφής και την επεξεργασία των δηλώσεων.

Τέλος η επιστολή προειδοποιεί σαφώς το ΣΔΟΕ ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες πρακτικές που δεν αντιμετωπίζουν ισότιμα το ανοικτό λογισμικό. Επιπλέον και εφόσον δεν εκδοθεί έγγραφο το οποίο θα αντιμετωπίζει ισότιμα το ανοικτό λογισμικό, τότε θα αξιοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος

Εμείς θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην ΕΕΛ/ΛΑΚ η οποία τιμώντας το ρόλο της, ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο άμεσα και έμμεσα τους καταναλωτές – επιχειρήσεις, ότι έχουν εναλλακτική δυνατότητα όσον αφορά το λογισμικό. Αυτή μάλιστα η επιλογή τους είναι απολύτως νόμιμη και δεν θα τους κοστίσει, όσον αφορά την αγορά, απολύτως τίποτα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ προς το ΣΔΟΕ.

Αφήστε μια απάντηση