Το Dropbox προσθέτει λειτουργία undo

Internet

Το Dropbox είναι μια εξαιρετικά φιλική και χρήσιμη για πολλούς χρήστες υπηρεσία η οποία μόλις ενεργοποίησε στην web έκδοση της τη λειτουργία undo

Πλέον το Dropbox σας συγχωρεί τα λάθη από τα οποία είναι δυνατό να διαγράψετε ένα η περισσότερα χρήσιμα αρχεία μιας και πλέον προσθέτει τη λειτουργία undo στη web έκδοση του. Όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία διαγράφοντας κάποιο αρχείο από την υπηρεσία στο κέντρο και επάνω στο παράθυρο εμφανίζεται η επιλογή Undo. Με αυτό τον τρόπο σας δίνει η υπηρεσία τη δυνατότητα αναίρεσης της τελευταίας σας κίνησης, δηλαδή της διαγραφής του αρχείου.

Χρήσιμο και σίγουρα θα μας διευκολύνει ακόμα περισσότερο στην καθημερινή μας επαφή με την υπηρεσία.

Αφήστε μια απάντηση